Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem GPS:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Modelowanie tolerancji geometrycznych części maszyn. Praca nad nowymi ustaleniami normalizacyjnymi dotyczącymi tolerancji wymiarowych i geometrycznych, które powinny być wykorzystywane w procesach konstruowania, wytwarzania, weryfikacji oraz eksploatacji części maszyn. Poszukiwanie nowych i doskonalenie istniejących narzędzi specyfikacji geometrii wyrobów oraz kształtowanie międzynarodowej normalizacji w tym obszarze w Komitecie Technicznym ISO/TC 213, w szczególności w zakresie rozwoju narzędzi jednoznacznego, funkcjonalnego definiowania baz i układów baz. Praktyczne wdrażanie w przemyśle zapisu wymagań funkcjonalnych poprzez właściwą, jednoznaczną specyfikację dopuszczalnych odchyłek stereometrii produkowanych wyrobów. Weryfikacja poprawności specyfikacji geometryczno-wymiarowych ma rysunkach konstrukcyjnych wyrobów. Weryfikacja wymagań wymiarowych oraz tolerancji kształtu, kierunku, położenia profilu linii/powierzchni i bicia za pomocą współrzędnościowej techniki pomiarowej.