Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Zbigniew Bogdan Humienny
Jednostka:
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
E-mail:
zbigniew.humienny@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
SiMR 2.13A środa 12.15-14
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Modelowanie tolerancji geometrycznych części maszyn. Praca nad nowymi ustaleniami normalizacyjnymi dotyczącymi tolerancji wymiarowych i geometrycznych, które powinny być wykorzystywane w procesach konstruowania, wytwarzania, weryfikacji oraz eksploatacji części maszyn. Poszukiwanie nowych i doskonalenie istniejących narzędzi specyfikacji geometrii wyrobów oraz kształtowanie międzynarodowej normalizacji w tym obszarze w Komitecie Technicznym ISO/TC 213, w szczególności w zakresie rozwoju narzędzi jednoznacznego, funkcjonalnego definiowania baz i układów baz. Praktyczne wdrażanie w przemyśle zapisu wymagań funkcjonalnych poprzez właściwą, jednoznaczną specyfikację dopuszczalnych odchyłek stereometrii produkowanych wyrobów. Weryfikacja poprawności specyfikacji geometryczno-wymiarowych ma rysunkach konstrukcyjnych wyrobów. Weryfikacja wymagań wymiarowych oraz tolerancji kształtu, kierunku, położenia profilu linii/powierzchni i bicia za pomocą współrzędnościowej techniki pomiarowej. Inżynieria Mechaniczna