Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Alkilofosforany-metali:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Polimery hybrydowe i kompozyty. Synteza i charakteryzacja strukturalna polimerów hybrydowych na bazie karboksylanów lub organofosforanów metali. Korelacja właściwości fizykochemicznych i morfologii z budową podstawnika organicznego. Aplikacja w syntezie (jako reaktywne polimery), modyfikacji właściwości mechanicznych polimerów organicznych (napełniacze o różnej morfologii), palności (uniepalniacze), krystalizacji polimerów organicznych (nukleanty). Badania nad syntezą i polimerów krzemoorganicznych, w tym silanizowanych prepolimerów uretanowych. Wykorzystanie tych układów do tworzenia kompozytów z materiałami węglowymi o zwiększonej przewodności cieplnej. Wytwarzanie i badanie właściwości kompozytów o zwiększonej przewodności cieplnej na podstawie osnów z syntetycznych biopolimerów sztywnych i elastycznych. Wytwarzanie i badanie kompozytów o właściwościach ściernych na podstawie osnów z syntetycznych biopolimerów elastycznych lub lepko-sprężystych żywic – pochodnych dwutlenku węgla.