Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Robert Mariusz Olszewski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
robert.olszewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Głowny, pokoj nr 329, poniedziałek: 10-12
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Wykorzystanie głębokiego uczenia maszynowego do segmentacji i klasyfikacji form rzeźby terenu na Marsie. W badaniach wykorzystywane będą zobrazowania satelitarne oraz pochodzące z łazików marsjańskich różnej generacji. Efektem pracy będzie opracowanie metodyki wielorozdzielczej klasyfikacji form geomorfologicznych na Marsie. Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport