Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Wierzbicki
Jednostka:
Wydział Fizyki
E-mail:
michal.wierzbicki@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Fizyki p.140
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 materiały, fizyka stosowana, fizyka ogólna, materia skondensowana, energia, fizyka chemiczna, materiały optyczne, materiały ferromagnetyczne, przewody ferromagnetyczne, ab initio, polaryzacja, płyny i plazmy, nanoribony, efekty termoelektryczne, siliken, grafen, elektrody Nauki Fizyczne