Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
marianna.jacyna@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 104, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 1/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Modelowanie systemów i procesów oraz wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie i logistyce obejmujące obszary i zagadnienia: modele ruchu, modele rozwoju systemów transportowych, zastosowanie wielokryterialnej optymalizacji i algorytmów ewolucyjnych w rozwiązywaniu problemów transportowych, analizy ruchowe, ekologia i zrównoważony rozwój transportu. Badania dotyczą problemów decyzyjnych zarówno transportu szynowego, drogowego, miejskiego jak i transportu lotniczego oraz logistyki miejskiej. Promotor 18 doktorów i ponad 200 magistrów, inżynierów i licencjatów. Kierownik, koordynator lub głównym wykonawca kilkudziesięciu projektów badawczych i dla przemysłu. Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport