Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Maciej Kozłowski, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
maciej.kozlowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
None
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 eksploatacja pojazdów, trakcja elektryczna, transport, pojazdy szynowe, badanie ruchu, modelowanie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport