Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Elżbieta Maria Jarzębowska, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
elzbieta.jarzebowska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
NL, pok. 141, poniedziałki 14-16
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 4/5     Spoza subwencji: 1/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 zagadnienai dynamiki i sterowania nieliniowych układów mechanicznych, sterowanie pojazdami naziemnymi, podwodnymi, satelitami, robotyka i robotyka kosmiczna Inżynieria Mechaniczna
2 zagadnienai dynamiki i sterowania nieliniowych układów mechanicznych, sterowanie pojazdami naziemnymi, podwodnymi, satelitami, robotyka i robotyka kosmiczna Inżynieria Mechaniczna