Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Anna Stelmach, profesor uczelni
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
ast@wt.pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 sterowanie ruchem lotniczym, inżynieria transportu lotniczego, modelowanie procesów ruchu lotniczego, ocena procesów ruchu lotniczego, transport, modelowanie Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport