Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Ratkiewicz
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
andrzej.ratkiewicz@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Repozytorium PW:
Limit doktorantów:
Subwencja: 0/5     Spoza subwencji: 0/3

Wykaz obszarów badawczych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 logistyka, technologia transportu, transport, optymalizacja, logistyka, technologia magazynowania Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport