Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Filip Horeglad
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
Pawel.Horeglad@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Technologia Chemiczna, 143, konsultacje po umowieniu się przez Teams, mail (Pawel.Horeglad@pw.edu.pl) lub telefonicznie (22 234 50 76)
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Wpływ charakteru wiązania M–C(NHC) na syntezę, budowę i reaktywność kompleksów metali grup głównych z N-heterocyklicznymi karbenami. Obszar badawczy dotyczy wpływu metalu oraz budowy N-heterocyklicznych karbenów (NHC) na charakter wiązań M–C(NHC), oraz wpływu charakteru wiązania M–C(NHC) na reaktywność i aktywność katalityczną wybranych kompleksów metali grup głównych z NHC. Spodziewamy się, że badania w tym obszarze pozwolą zarówno na zrozumienie budowy i właściwości nowej klasy związków, w tym na otrzymanie nowych katalizatorów opartych na kompleksach metali grup głównych z NHC.
Inżynieria Chemiczna