Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Aktywacja-czasteczek:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Wpływ charakteru wiązania M–C(NHC) na syntezę, budowę i reaktywność kompleksów metali grup głównych z N-heterocyklicznymi karbenami. Obszar badawczy dotyczy wpływu metalu oraz budowy N-heterocyklicznych karbenów (NHC) na charakter wiązań M–C(NHC), oraz wpływu charakteru wiązania M–C(NHC) na reaktywność i aktywność katalityczną wybranych kompleksów metali grup głównych z NHC. Spodziewamy się, że badania w tym obszarze pozwolą zarówno na zrozumienie budowy i właściwości nowej klasy związków, w tym na otrzymanie nowych katalizatorów opartych na kompleksach metali grup głównych z NHC.