Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Młotek
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
michal.mlotek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, p. 19, 231
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Rozkład amoniaku metodami Plazmowymi i plazmowo-katalitycznymi. Amoniak jest substancją produkowaną na bardzo dużą skalę na całym świecie, ale także powstającą w różnych procesach zachodzących w środowisku naturalnym. Jest on surowcem do wielu syntez chemicznych oraz postrzegany jest jako magazyn wodoru, co zostało zawarte w Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu opracowanej przez Komisję Europejską. Z tego powodu konieczne jest opracowanie taniej i skutecznej metody jego rozkładu, co może przyczynić się do rozwoju elektromobilności. Na podstawie badań rozkładu amoniaku prowadzonych metodami plazmowymi w Katedrze Technologii Chemicznej, można stwierdzić, że plazmę nierównowagową w układach plazmowym i plazmowo-katalitycznym można zastosować do rozkładu amoniaku.
Inżynieria Chemiczna