Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Plazma-nierownowagowa:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Plazmowe i plazmowo-katalityczne procesy przetwarzania metanu. Proces plazmowego przetwarzania metanu może być prowadzony w układzie plazmowym, plazmowo-katalitycznym w warunkach utleniających lub redukujących. Odnawialnym źródłem metanu jest biogaz, który powstając z różnego rodzaju biomasy ma różny skład i zawartość metanu. Z tego powodu nie każdy biogaz można zastosować do celów energetycznych. Biogaz o dużej zawartości dwutlenku węgla nie może być bezpośrednio użyty jako paliwo, ale może być przetworzony a produktami reakcji są: wodór, tlenek węgla oraz węglowodory o dłuższych łańcuchach. Otrzymane produkty mogą być surowcami do dalszych syntez chemicznych lub zostać zużyte do celów energetycznych.
2 Rozkład amoniaku metodami Plazmowymi i plazmowo-katalitycznymi. Amoniak jest substancją produkowaną na bardzo dużą skalę na całym świecie, ale także powstającą w różnych procesach zachodzących w środowisku naturalnym. Jest on surowcem do wielu syntez chemicznych oraz postrzegany jest jako magazyn wodoru, co zostało zawarte w Strategii w zakresie wodoru na rzecz Europy neutralnej dla klimatu opracowanej przez Komisję Europejską. Z tego powodu konieczne jest opracowanie taniej i skutecznej metody jego rozkładu, co może przyczynić się do rozwoju elektromobilności. Na podstawie badań rozkładu amoniaku prowadzonych metodami plazmowymi w Katedrze Technologii Chemicznej, można stwierdzić, że plazmę nierównowagową w układach plazmowym i plazmowo-katalitycznym można zastosować do rozkładu amoniaku.