Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Młotek
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
michal.mlotek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, p. 19, 231
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Plazmowe i plazmowo-katalityczne procesy przetwarzania metanu. Proces plazmowego przetwarzania metanu może być prowadzony w układzie plazmowym, plazmowo-katalitycznym w warunkach utleniających lub redukujących. Odnawialnym źródłem metanu jest biogaz, który powstając z różnego rodzaju biomasy ma różny skład i zawartość metanu. Z tego powodu nie każdy biogaz można zastosować do celów energetycznych. Biogaz o dużej zawartości dwutlenku węgla nie może być bezpośrednio użyty jako paliwo, ale może być przetworzony a produktami reakcji są: wodór, tlenek węgla oraz węglowodory o dłuższych łańcuchach. Otrzymane produkty mogą być surowcami do dalszych syntez chemicznych lub zostać zużyte do celów energetycznych.
Inżynieria Chemiczna