Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Ewa Dłuska
Jednostka:
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
E-mail:
Ewa.Dluska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej, p. 509, wtorek i środa: 13-14
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Eksperymentalne i teoretyczne badania procesów wymiany masy w układach zdyspergowanych ciecz-ciecz, w tym w układach wielofazowych. Wytwarzanie ciekłych strukturyzowanych układów takich jak np. emulsje wielokrotne do dostarczania substancji czynnych i zamykanie w nich leków, żywych komórek, składników odżywczych lub kosmetyków. Intensyfikacja procesów wymiany masy w przepływie Couette-Taylora z różną geometrią rotora. Badanie uwalniania substancji czynnych (np. leków) z emulsji wielokrotnych. Modelowanie procesu uwalniania substancji aktywnych z emulsji wielokrotnych oraz nośników stałych i ciekłych o złożonych strukturach oraz ich transportu w środowisku guzów nowotworowych. Krioprotekcja i bankowanie materiałów chemicznie i biologicznie czynnych (np. żywych komórek) w ciekłych wielofazowych nośnikach 3D typu emulsji wielokrotnych. Procesy separacji cennych metali i redukcja foulingu membrany przy użyciu przepływu Couette-Taylor.

Inżynieria Chemiczna