Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Andrzej Tadeusz Plichta
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
andrzej.plichta@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Technologii Chemicznej, pok. 321, tel. 22 234 5632, konsultacje po umowieniu przez e-mail
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Kontrolowane metody syntezy polimerów. Badania nad syntezą cząsteczek polimerowych z wykorzystaniem kontrolowanych metod polimeryzacji (ATRP, AREGET ATRP, RAFT – we współpracy, ROP laktonów, cyklicznych węglanów i eterów) i sczepienia łańcuchów (click chemistry, sprzęganie z DCC/EDC, etc.) w połączeniu z kontrolowanymi metodami destruktywnymi w obrębie poliestrów i poliwęglanów. Kopolimery blokowe o blokach mieszalnych i niemieszalnych (separacja fazowa). Synteza polimerów funkcjonalnych, w tym koniugatów polimerowych jako systemów dostarczania leków. Synteza układów działających jako wielofunkcyjne i reaktywne modyfikatory poliestrów i poliamidów. Badania kinetyki polimeryzacji. Szczegółowa analiza struktury otrzymanych łańcuchów (w tym MALDI ToF i GPC z poczwórną detekcją – rozgałęzienia, kopolimery, Mn, Mw, DI, etc.) oraz analiza morfologiczna otrzymanych materiałów (SEM, AFM, mikroskop ramanowski, DLS). Określenie właściwości mechanicznych polimerów i kompozytów.
Inżynieria Chemiczna