Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Kazimierz Gepner
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Technologiczny
E-mail:
pawel.gepner@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Stary Technologiczny; ST123; czwartek 14:00-16:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zagadnienia związane z konwergencja systemów i algorytmów high-performance computing i uczenia maszynowego. Rozwój metod, technik i środowisk programowania rozproszonego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i "solverów" uczenia maszynowego wkomponowanych w klasyczne rozwiązania HPC wykorzystywanych w środowiskach klastrowym, gridowym i chmurowym w odniesieniu do złożonej problematyki obliczeń naukowych wielkiej skali złożoności. Algorytmy i obliczenia wielkoskalowe, wykorzystujące zróżnicowane heterogeniczne rozwiązania sprzętowe GPU/IPU/ CPU i środowiska w trybie multi-programming-model, a także zarządzanie zasobami, szeregowanie zadań i ich optymalizacja.
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja