Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem High-performance-computing:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zagadnienia związane z konwergencja systemów i algorytmów high-performance computing i uczenia maszynowego. Rozwój metod, technik i środowisk programowania rozproszonego, ze szczególnym uwzględnieniem rozwiązań i "solverów" uczenia maszynowego wkomponowanych w klasyczne rozwiązania HPC wykorzystywanych w środowiskach klastrowym, gridowym i chmurowym w odniesieniu do złożonej problematyki obliczeń naukowych wielkiej skali złożoności. Algorytmy i obliczenia wielkoskalowe, wykorzystujące zróżnicowane heterogeniczne rozwiązania sprzętowe GPU/IPU/ CPU i środowiska w trybie multi-programming-model, a także zarządzanie zasobami, szeregowanie zadań i ich optymalizacja.