Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Jan Śmiałek
Jednostka:
Wydział Elektryczny
E-mail:
michal.smialek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
p. 221 GE
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Badania nad specjalizowanymi językami modelowania oprogramowania dla różnych dziedzin zastosowań Zagadnienie badawcze dotyczy prac nad językami modelowania służącymi do definiowania modeli wykonawczych dla różnych dziedzin zastosowań, np. Publiczne Dane Otwarte (POD), Internet Rzeczy (IoT), Obliczenia Wysokoskalowe (HPC), Uczenie Maszynowe (ML), Automatyzacja Procesów (PA). Planuje się prace polegające na opracowaniu składni i semantyki języka modelowania dla konkretnej, wybranej dziedziny zastosowania. Język ten będzie służył do definiowania własności behawioralnych oraz strukturalnych dla systemów w wybranej dziedzinie oraz będzie umożliwiał generowanie lub bezpośrednie wykonanie odpowiedniego kodu sterującego. Prace będą obejmować np. tworzenie narzędzi dla języka (środowiska do modelowania, maszyny generującej kod), definiowanie semantyki czasu wykonania, wykonanie studiów przypadku przy wykorzystaniu nowego języka, badania eksperymentalne nad efektywnością modelowania w nowym języku.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja