Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Mateusz Malanowski
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
mateusz.malanowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Elektroniki, pok.267, czwartek 13:00-14:00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zastosowanie metod sztucznej inteligencji do detekcji, śledzenia i rozpoznawania obiektów w radiolokacji. W obecnych czasach metody sztucznej inteligencji znajdują swoje zastosowanie w coraz to innych dziedzinach. Jedną z nich jest radiolokacja. W klasycznym podejściu do radiolokacji stosowane są znane od dekad metody i algorytmy służące do detekcji, śledzenia i rozpoznawania obiektów. Zwykle, przy spełnieniu pewnych warunków, rozwiązania te zapewniają optymalność w określonym sensie. W rzeczywistości warunki te często nie są spełnione, co prowadzi do wyników, które odbiegają od pożądanych. Zastosowanie metod sztucznej inteligencji może w określonych sytuacjach prowadzić do wyników, które trudno jest uzyskać metodami klasycznymi. W ramach tego obszaru badawczego doktorant będzie zajmował się zastosowaniem metod sztucznej inteligencji tam, gdzie do tej pory wykorzystywano klasyczne podejścia stosowane w radiolokacji.
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja