Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Magdalena Matczuk
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
magdalena.matczuk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pokoj 318, czwartki 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Liposomy w suplementach diety

Liposomy są nanometrycznymi pęcherzykami zbudowanymi z podwójnej warstwy fosfolipidowej. Aktualnie prowadzone są intensywne prace nad szerokim zastosowaniem tego typu nanomateriałów, w efektywniejszym dostarczaniu związków aktywnych np. w suplementach diety. Niestety często brak jest badań potwierdzających zwiększoną przyswajalność związków aktywnych z preparatów liposomalnych aniżeli klasycznych. W związku z tym badania mające na celu poznanie ich ścieżek metabolicznych (i porównanie z suplementami, w których nanomateriały nie są stosowane) w warunkach symulujących organizm ludzki jest niezwykle ważnym zagadnieniem. W ramach rozprawy w/w zmiany względem wybranych suplementów np. cynku czy witaminy B12 zostaną poznane z zastosowaniem, z jednej strony, nowoczesnych metod symulacji in vitro (trawienie enzymatyczne/ stopień pochłaniania do linii komórkowych kosmków jelitowych), a z drugiej, wysokoczułych technik detekcji spektrometrii mas.  

Nauki Chemiczne