Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Demetylacja:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Liczba pacjentów cierpiących z powodu uszkodzeń nerwów obwodowych z roku na rok wzrasta. Jako główną przyczynę uszkodzeń nerwów obwodowych wskazuje się urazy powstałe w wyniku wypadków komunikacyjnych. Ostatnie badania wskazują, że demetylacja DNA jest podstawowym mechanizmem przeprogramowywania stanu komórkowego dojrzałych neuronów ssaków w celu umożliwienia wzrostu aksonów. Proponowane badania doktorskie mają na celu umieszczenie enzymów należących do rodziny białek TET (Ten–eleven translocation family) w strukturze biomateriału, a następnie zbadanie zdolności powstałego układu do demetylacji genomu jądrowego uszkodzonej tkanki nerwowej. W dłuższej perspektywie czasowej wyniki projektu pomogą wskazać drogę do opracowania nowych metod terapeutycznych umożliwiających odzyskanie utraconych funkcji czuciowych i ruchowych po przecięciu nerwów obwodowych.