Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Andrzej Teodorczyk
Jednostka:
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
E-mail:
andrzej.teodorczyk@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ITC pok.307a, termin konsultacji: wtorek 9-10
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Celem pracy doktorskiej będzie uchwycenie kluczowych zjawisk występujących podczas wtrysku przegrzanej cieczy wpływających na oddziaływanie chmury kropel ze ścianką przy użyciu narzędzi obliczeniowej mechaniki płynów. Punktem wyjścia do tworzenia i weryfikacji modeli numerycznych będą wyniki eksperymentalne.

Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka