Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Struktura:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszary działalności naukowej: materiały polimerowe w tym degradowalne i biodegradowalne (opis struktury, charakterystyka właściwości, zależności pomiędzy strukturą i właściwościami), kompozyty termoplastów polimerowych – w tym zastosowania napełniaczy naturalnych, materiały poliuretanowe w tym wytwarzane z zastosowaniem surowców odnawialnych (zależności pomiędzy strukturą i właściwościami: elastomerów, pianek oraz kompozytów poliuretanowych. Recykling termoplastów i duroplastów polimerowych. Aplikacje w/w materiałów w: medycynie, rehabilitacji, rolnictwie, budownictwie, budowie maszyn i innych. Badania i interpretacja wyników analizy materiałów polimerowych z zastosowaniem: spektroskopii w podczerwieni, skaningowej kalorymetrii różnicowej, dynamicznej analizy właściwości mechanicznych, analizy termograwimetrycznej, skaningowej mikroskopii elektronowej, mikroskopii sił atomowych, rozpraszania promieniowania rentgenowskiego.
2

Tematyka badań dotyczy dwóch dyscyplin inżynierii materiałowej i informatyki. Doktorat będzie dotyczył badań porowatych materiałów poliuretanowych z zastosowaniem metod uczenia maszynowego. W ramach pracy stosowana będzie jedna z metod uczenia maszynowego - głębokie uczenie. Wiele cech porowatych materiałów poliuretanowych zależy od mikrostruktury porów tych pianek, w tym od rozmiaru porów, rozmiaru perforacji porów czy grubości ścianek. Wśród cech pianek zależnych od parametrów mikrostruktury porów należy wymienić: właściwości oznaczone w trakcie odkształcania pianek. Głębokie sieci neuronowe zostaną zastosowane do predykcji właściwości materiału. Skuteczność działania modeli zależy m.in. od technik dostrajania, architektury, hiperparametrów. Staranne dobranie tych elementów może prowadzić do stworzenia zaawansowanego narzędzia analitycznego do badania materiałów porowatych, dzięki któremu możliwe będzie głębsze zrozumienie zależności między strukturą, a właściwościami.