Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Anna Maria Krztoń-Maziopa
Jednostka:
Wydział Chemiczny
E-mail:
anna.maziopa@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Chemii, pok. 409, czwartek 14.00-16.00
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Otrzymywanie i badania właściwości reologicznych materiałów elektroreologicznych (płyny, żele i elastomery)

Nauki Chemiczne