Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Symulacje-wieloskalowe:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Obszar badawczy obejmuje przede wszystkim modelowanie stabilności fazowej, uporządkowania atomowego i właściwości wieloskładnikowych stopów metali do zastosowań w ekstremalnych warunkach takich jak np. w reaktorach syntezy termojądrowej. Głównymi grupami badanych stopów są stale ferrytyczno-martenzytyczne, stopy wolframu, stopy o wysokiej entropii oraz szkła metaliczne. Głównymi stosowanymi metodami obliczeniowymi są metody DFT (ang. density functional theory), które umożliwiają m.in. badanie właściwości nowych materiałów oraz tworzenie modeli do symulacji w wyższych skalach. Modele oparte na wynikach DFT stosowane są w symulacjach Monte Carlo (umożliwiających badanie uporządkowania atomowego w stopach), dynamiki molekularnej (umożliwiających m.in. badanie właściwości mechanicznych stopów) oraz CALPHAD (umożlwiających badanie stabilności fazowej). W celu stworzenia modeli dla stopów wieloskładnikowych stosowane są metody statystyczne, w tym metody uczenia maszynowego.