Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Przemysław Biecek
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
przemyslaw.biecek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
p.
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Polireprezentacje w systemach AI. Systemy AI wykorzystują wiele podejść do trenowania reprezentacji. Często jednak te podejścia oparte są o jedną wybraną perspektywę związaną z funkcją strony użytą do trenowania reprezentacji. Szukając modeli uniwersalnych korzystne może być łącznie perspektyw w szerszą reprezentację - polireprezentację.
W ramach tego kierunku badań przeprowadzona zostanie analiza jakie reprezentacje dają komplementarne perspektywy i w jaki sposób budować i analizować takie perspektywy. Prace dotyczyć mogą jednej modalności (tekstu lub obrazu) lub różnych modalności.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja