Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. Mieczysław Morawski
Jednostka:
Wydział Zarządzania
E-mail:
Mieczyslaw.Morawski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
NT, 212, 1. e-mail, 2. Ms Teams
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Funkcjonowanie przedsiębiorstw w Gospodarce 4., W kierunku organizacji inteligentnych - projekty, modele, implementacja, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Środowisko aktywności zawodowej pracowników wiedzy,  Transformacja cyfrowa - dylematy i wyzwania społeczno-ekonomiczne   

Nauki o Zarządzaniu i Jakości