Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem System-pomiarowy:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Działalność naukowo-badawcza obejmuje szereg tematów teoretycznych i eksperymentalnych, głównie dotyczących czujników, pomiarów, automatyki i robotyki. Obecnie zajmuje się automatyką i techniką komputerową, modelowaniem, modelami matematycznymi i systemami do pomiarów wysokiej rozdzielczości, podstawowymi i praktycznymi problemami żyroskopów i mechaniki przyrządów nawigacyjnych.

2

Scientific research activity regard several theoretical and experimental topics mainly concerning sensors, measurement, automatic control and robotics. Currently involved in automation and computer technology, modelling, mathematical models and systems for high-resolution measurements, fundamental and practical problems of gyroscopes and navigational instruments mechanics.