Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
monika.czajewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 426, kontakt mailowy
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Underground structures - numerical modeling, analysis of underground structures and geotechnical problems (deep excavations, tunnels, slope stability, etc.). Design of deep excavation walls and supporting systems, analysis of the impact of deep excavations on surrounding structures.

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport