Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Monika Mitew-Czajewska
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
monika.czajewska@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 426, kontakt mailowy
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Budownictwo podziemne – analiza badawcza i modelowanie numeryczne budowli podziemnych i zagadnień geotechnicznych (głębokich wykopów, tuneli, stateczności zboczy, itp.). Projektowanie obudów głębokich wykopów, analiza wpływu realizacji głębokich wykopów na otoczenie.

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport