Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Michał Paweł Krzemiński
Jednostka:
Wydział Inżynierii Lądowej
E-mail:
michal.krzeminski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIL, pok. 504, kontakt mailowy
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Technologia i organizacja robót budowlanych, istnieje możliwość skoncentrowania się w większym stopniu na aspektach technologicznych lub organizacyjnych

Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport