Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Grzegorz Pastuszak
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
grzegorz.pastuszak@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Nowowiejska 15/19, pokoj 451
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Nowe metody kompresji wideo na bazie sieci neuronowych: Zagadnienie badawcze poświęcone jest opracowaniu nowych architektur splotowych sieci neuronowych oraz innych elementów przetwarzania sygnału wizyjnego służących do efektywnej kompresji sekwencji wizyjnych. Wśród tych innych elementów wymienić można zastosowanie transformacji ortogonalnych typu DCT i DWT, deskryptory pozwalające na formowanie kontekstu. Zasadniczo architektury sieci do kompresji bazują na strukturze autoenkodera . Jednak relacje między warstwami i sama struktura warstw zależy od wielu hyper-parametrów. Celem jest znalezienie takiego rozwiązania, które będzie dawało możliwie dobrą efektywność kompresji przy ograniczonym koszcie obliczeniowym. Wskazane jest zastosowanie uczenia w konfiguracji GAN celem dopasowania kompresji do ludzkiego systemu widzenia.
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja