Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Mariusz Krzysztof Kaleta
Jednostka:
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
E-mail:
mariusz.kaleta@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach WEiTI, p. 561, konsultacje po umówieniu terminu
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa

Energetyka rozproszona, prosumencka, stwarza warunki dla lokalnej współpracy wytwórców i odbiorców. W efekcie powstaje wiele modeli technicznych i biznesowych lokalnych rynków, np. klastry, spółdzielnie energetyczne. Proponowana tematyka obejmuje zagadnienia projektowania mechanizmów rynkowych, w tym wyboru zwycięzców (Winner Determination Problem) i alokacji korzyści ekonomicznych (pricing). Ważnym elementem może być rola rynków lokalnych w funkcjonowaniu większego systemu energetycznego, w szczególności w dostarczaniu usług elastyczności. Narzędzia modelowania dotyczą systemów wielagentowych, optymalizacji z uwzględnieniem kryterium sprawiedliwości, systemów informatycznych wspierających mechanizmy rynkowe. W zakres wchodzi zbadanie właściwości poszczególnych koncepcji rynków lokalnych, identyfikacja ich niedoskonałości i propozycja nowych mechanizmów adresujących zidentyfikowane problemy.

Informatyka Techniczna i Telekomunikacja