Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem System-elektroenergetyczny-see:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1

Działalność naukowo-badawcza Sylwestra Robaka skoncentrowana jest wokół zagadnień związanych z tematyką systemów elektroenergetycznych, a w szczególności: metod poprawy stabilności systemów elektroenergetycznych, symulacji stanów statycznych i dynamicznych systemów elektroenergetycznych, planowaniem rozwoju systemów elektroenergetycznych, zarządzaniem stroną popytową (DSR), układami przesyłowymi prądu stałego HVDC.