Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Zdzisław Kurczyński
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
zdzislaw.kurczynski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Głowny, pokoj 325, tel. 501 081 550, wtorek 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Polska posiada bogaty zasób fotogrametrycznych archiwalnych zdjęć lotniczych wykonywanych specjalistycznymi kamerami na film. Współczesne metody fotogrametrii cyfrowej dają nowe możliwości pomiarowego opracowania takich zdjęć. Napotyka to jednak na problemy związane z brakiem metryk kalibracji kamer, brakiem polowej osnowy fotogrametrycznej, deformacjami podłoża zdjęć itp. Z drugiej strony takie zdjęcia stanowią nieocenione źródło danych ukazujących dynamikę zmian pokrycia terenu, czy procesów zachodzących w środowisku naturalnym. Proponowany zakres badawczy miałby podjąć problematykę opracowania wielkoformatowych, archiwalnych zdjęć lotniczych z wykorzystaniem współczesnych metod fotogrametrii cyfrowej
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport