Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Robert Mariusz Olszewski
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
robert.olszewski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Głowny, pokoj nr 329, poniedziałek: 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Wykorzystanie głębokiego uczenia maszynowego do segmentacji i klasyfikacji form rzeźby terenu na Marsie. W badaniach wykorzystywane będą zobrazowania satelitarne oraz pochodzące z łazików marsjańskich różnej generacji. Efektem pracy będzie opracowanie metodyki wielorozdzielczej klasyfikacji form geomorfologicznych na Marsie.
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport