Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Przemysław Tomasz Kupidura
Jednostka:
Wydział Geodezji i Kartografii
E-mail:
przemyslaw.kupidura@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Głowny, pokoj nr 428, piątek: 10-12
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Przetwarzanie obrazów radarowych SAR ze szczególnym uwzględnieniem zjawiska cętek radarowych (speckle). Badania w tym zakresie mogą przebiegać w dwóch podstawowych nurtach. Pierwszy z nich to badanie możliwości wykorzystania wybranych metod przetwarzania obrazów do usuwania cętek: analiza skuteczności istniejących oraz propozycja nowatorskich rozwiązań, opartych na m.in. klasycznych metodach filtracji adaptacyjnej, filtracji morfologiczną, wieloczasowej (lub ogólnie: multi-look), ale także metodach uczenia maszynowego, w tym konwolucyjnych sieci neuronowych. Drugi ze wspomnianych nurtów to badanie znaczenia zjawiska cętek radarowych dla klasyfikacji treści obrazów radarowych oraz opracowanie metodyki pozwalającej maksymalizować jej skuteczność – z wyszczególnieniem schematu postępowania ze zjawiskiem cętek.
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport