Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Paweł Popielski
Jednostka:
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
E-mail:
pawel.popielski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
WIBHIS p.337, pn 17.15 - 18.00 on line
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Obszar badań dotyczy zastosowania zaawansowanych symulacji numerycznych w geotechnice, inżynierii wodnej i inżynierii środowiska, oceny stanu technicznego budowli, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, np. skaningu laserowego, termomonitoringu, pomiarów światłowodowych. Odziaływania wody gruntowej na obiekty budowlane i ich fundamenty. Modelowanie zagadnień filtracji wody w gruncie, co znajduje zastosowanie w obliczeniach i analizach bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Analiza wpływu głębokich fundamentów na sąsiednie budowle i wody gruntowe w środowisku zurbanizowanym oraz ustalania wartości granicznych dla monitoringu. Zastosowanie nowych materiałów w geotechnice w odniesieniu do obiektów inżynierii środowiska.
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport