Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Oceny-stanu-technicznego-budowli:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Obszar badań dotyczy zastosowania zaawansowanych symulacji numerycznych w geotechnice, inżynierii wodnej i inżynierii środowiska, oceny stanu technicznego budowli, w tym z wykorzystaniem nowoczesnych metod pomiarowych, np. skaningu laserowego, termomonitoringu, pomiarów światłowodowych. Odziaływania wody gruntowej na obiekty budowlane i ich fundamenty. Modelowanie zagadnień filtracji wody w gruncie, co znajduje zastosowanie w obliczeniach i analizach bezpieczeństwa budowli hydrotechnicznych. Analiza wpływu głębokich fundamentów na sąsiednie budowle i wody gruntowe w środowisku zurbanizowanym oraz ustalania wartości granicznych dla monitoringu. Zastosowanie nowych materiałów w geotechnice w odniesieniu do obiektów inżynierii środowiska.