Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Mirosław Dusza
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
miroslaw.dusza@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, p. 313, środy 14-18:00.
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Badania i modelowanie zjawisk dynamicznych układu pojazd szynowy - tor. Badania stateczności ruchu pojazdów szynowych.
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport