Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Maciej Kozłowski
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
maciej.kozlowski@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
None
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
eksploatacja pojazdów, trakcja elektryczna, transport, pojazdy szynowe, badanie ruchu, modelowanie
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport