Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Karol Łukasz Prałat
Jednostka:
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
E-mail:
Karol.Pralat@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Wydział BMiP, Gmach Głowny, pokoj 141, piątek 10-11
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Zastosowanie mikro i nanododatków w materiałach budowlanych oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne i cieplne otrzymanych kompozytów;pomiary cieplne modyfikowanych materiałów budowlanych;modelowanie i komputerowa symulacja innowacyjnych materiałów budowlanych z zastosowaniem mikro i nanododatków
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport