Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Geopolimery:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Zastosowanie mikro i nanododatków w materiałach budowlanych oraz ich wpływ na właściwości mechaniczne i cieplne otrzymanych kompozytów;pomiary cieplne modyfikowanych materiałów budowlanych;modelowanie i komputerowa symulacja innowacyjnych materiałów budowlanych z zastosowaniem mikro i nanododatków