Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
dr hab. inż. Agnieszka Jastrzębska
Jednostka:
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
E-mail:
agnieszka.jastrzebska.mini@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Wydziału Matematyki i Nauk Informacyjnych, pokoj numer 502, konsultacje po wcześniejszym kontakcie przez email
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Klasyfikacja szeregów czasowych jest popularnym zadaniem uczenia maszynowego, mającym wiele praktycznych zastosowań. Do tej pory powstało wiele opracowań poświęconych klasyfikacji binarnych i wieloklasowych szeregów czasowych jednej oraz wielu zmiennych. Dzięki zasobom zgromadzonym na stronie UEA/UCR Time Series Classification Repository (https://timeseriesclassification.com/) możliwe jest pobieżne zapoznanie się z przekrojem metod z tego obszaru oraz ze zbiorami danych uznawanymi za tzw. zbiory benchmarkowe tej dziedziny. Proponowany obszar badawczy dotyczy tworzenia nowych podejść do klasyfikacji szeregów czasowych, w szczególności w oparciu o sieci neuronowe. Tematem powiązanym jest analiza sposobów reprezentacji szeregów czasowych i ekstrakcji cech, będących podstawą do budowy klasyfikatora. Drugim tematem powiązanym jest skupienie się na metodach tzw. wczesnej klasyfikacji.
Informatyka Techniczna i Telekomunikacja