Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Klasyfikacja-szeregow-czasowych:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 Klasyfikacja szeregów czasowych jest popularnym zadaniem uczenia maszynowego, mającym wiele praktycznych zastosowań. Do tej pory powstało wiele opracowań poświęconych klasyfikacji binarnych i wieloklasowych szeregów czasowych jednej oraz wielu zmiennych. Dzięki zasobom zgromadzonym na stronie UEA/UCR Time Series Classification Repository (https://timeseriesclassification.com/) możliwe jest pobieżne zapoznanie się z przekrojem metod z tego obszaru oraz ze zbiorami danych uznawanymi za tzw. zbiory benchmarkowe tej dziedziny. Proponowany obszar badawczy dotyczy tworzenia nowych podejść do klasyfikacji szeregów czasowych, w szczególności w oparciu o sieci neuronowe. Tematem powiązanym jest analiza sposobów reprezentacji szeregów czasowych i ekstrakcji cech, będących podstawą do budowy klasyfikatora. Drugim tematem powiązanym jest skupienie się na metodach tzw. wczesnej klasyfikacji.