Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Iwona Grabarek
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
iwona,grabarek@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Gmach Nowej Kreślarni (Wydział Transportu), 259, termin konsultacji ustalany indywidualnie
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
Ergonomia systemów transportowych. Diagnoza ergonomiczna, modelowanie i symulację układów człowiek-maszyna, projektowanie innowacyjnych systemów transportu publicznego, czynnik ludzki w zautomatyzowanych systemach transportowych, dostępność środków transportu dla osób o szczególnych potrzebach (projektowanie uniwersalne
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport