Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Promotor:
prof. dr hab. inż. Dariusz Pyza
Jednostka:
Wydział Transportu
E-mail:
dariusz.pyza@pw.edu.pl
Dane kontaktowe:
Repozytorium PW:

Wykaz obszarów badawczych:

Obszar badawczy Dziedzina naukowa
modelowanie procesów i systemów transportowych, modelowanie systemów transportu intermodalnego, wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie i logistyce, eksploatacja środków transportu, kształtowanie systemów przewozowych transportu niskoemisyjnego, logistyka
Inżynieria Lądowa, Geodezja i Transport