Szkoła doktorska Politechniki Warszawskiej

Wyszukiwarka promotorów i obszarów badawczych

Wykaz obszarów badawczych związanych z tagiem Modelowanie-systemow-transportu-intermodalnego:

# Obszar badawczy Dziedzina naukowa
1 modelowanie procesów i systemów transportowych, modelowanie systemów transportu intermodalnego, wielokryterialne wspomaganie decyzji w transporcie i logistyce, eksploatacja środków transportu, kształtowanie systemów przewozowych transportu niskoemisyjnego, logistyka